ICON
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? / ????????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? / ????????????????? ? ?????????
DR's Secret logo

รีวิว: Yan Jhen - เอาชนะสิวด้วยกัน #SkinSquad

กลุ่มผิว - ตอนที่ 1

ในตอนนำร่องของเรานางแบบร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ Lin Yan Jhen เปิดใจเกี่ยวกับการต่อสู้กับสิวที่รุนแรงและวิธีที่คนพิเศษมีส่วนช่วยให้เธอมีความมั่นใจในผิว "* ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป