ICON
เราจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์ ค้นหา ร้านค้า / ตัวแทนจำหน่ายใกล้ ๆ คุณที่นี่
เราจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์
ค้นหา ร้านค้า / ตัวแทนจำหน่ายใกล้ ๆ คุณที่นี่
DR's Secret logo

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทั่วไป

เบสท์เวิลด์ไลฟ์สไตล์และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "บีดับเบิลยูแอล", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เคารพสิทธิ์ที่คุณมีภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีผลบังคับใช้กับทุก ประเทศที่เราทําธุรกิจของเราเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บีดับเบิลยูแอล เก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งให้คุณทราบในนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต เราหวังว่าการแจ้งนโยบายของเราให้คุณทราบ จะทําให้คุณมีความสบายใจในการเป็นลูกค้าที่มีค่าของเราต่อไป

การเรียกดูเว็บไซต์ของ ด็อกเตอร์’ส ซีเคร็ท โดยใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเว็บไซต์ของเราคุณตกลงและยินยอมให้มีการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ นโยบายของเราไม่ได้ใช้แทนหรือแทนที่ความยินยอมใดๆ ที่คุณอาจให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์นโยบายที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตรวจสอบวันที่มีผลบังคับใช้ได้ที่ด้านล่างของนโยบายนี้ เราขอแนะนําให้คุณอ่านนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

 • เมื่อคุณเรียกดูและ/หรือใช้บริการใดๆ ของเราบนเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณยอมรับคุกกี้ของเราบนอุปกรณ์ของคุณ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี ด็อกเตอร์’ส ซีเคร็ท บนเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณเข้าร่วมโปรโมชั่นแบบทดสอบหรือกิจกรรมอื่นๆ ของเรา
 • เมื่อคุณทําธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณโต้ตอบกับเราผ่านทางโทรศัพท์ SMS แอพส่งข้อความ การประชุมแบบเห็นหน้า แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และอีเมล
 • เมื่อคุณได้รับการติดต่อและตอบกลับที่ปรึกษาด้านผิว ตัวแทนการตลาดและ / หรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา
 • ระหว่างการบันทึกกล้องวงจรปิดเมื่อคุณเยี่ยมชมร้านค้าของเรา
 • ระหว่างการถ่ายภาพหรือวิดีโอในงานอีเว้นท์ หรือ
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราด้วยเหตุผลอื่นใด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้กับเรา (ขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบของคุณกับเรา) ได้แก่ : ชื่อเ พศ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น. หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์) และข้อมูลอื่นๆที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบใดๆ ที่คุณอาจส่งถึงเราผ่านรูปแบบการโต้ตอบอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณ ได้แก่ ข้อกังวลในการดูแลผิวคําอธิบายหรือความชอบส่วนบุคคลพฤติกรรมการช็อปปิ้งประวัติการทําธุรกรรม ภาพจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่ายวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ หรือการใช้งานและการโต้ตอบกับเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนเป็นต้น

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามแก่เรา แสดงว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งถึงเรานั้นถูกต้องและครบถ้วน

วัตถุประสงค์ในการเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้บริการของเราได้
 • เพื่อดําเนินการลงทะเบียนบัญชีด็อกเตอร์’ส ซีเคร็ท ของคุณ
 • เพื่อประเมินผลแบบทดสอบผิวคุณ เพื่อรับโปรแกรมการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะ
 • เพื่อประมวลผลธุรกรรมและการจัดส่งคําสั่งซื้อของคุณ
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อทำการวิเคราะห์ธุรกิจและจัดทําโปรไฟล์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราที่มอบให้คุณ
 • เพื่อโพสต์บทวิจารณ์หรือเนื้อหาของคุณเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของคุณ
 • ในกรณีที่จําเป็นสําหรับการสอบสวนหรือการดําเนินการใด ๆ หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม(ภายในและภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา โดยการเรียกดูและ/หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของคุณและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ หากคุณปิดคุกกี้บริการบางอย่างของเราจะไม่ทํางานและการทําธุรกรรมอาจไม่เสร็จสมบูรณ์

การวิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สามเช่น Google Analytics และ / หรือ Baidu Tongji เพื่อช่วยเราวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ผู้ให้บริการที่ดูแลบริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน ข้อมูลที่เก็บด้วยวิธีการเหล่านี้ (รวมถึงที่อยู่ IP) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ พวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลผู้ชม เช่นอายุ เพศ และความสนใจ เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมของเราได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราจัดการและติดตามประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดของเรา เราไม่ได้รวมข้อมูลที่เก็บได้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้.

คุณสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องมือวิเคราะห์จดจําคุณได้เมื่อกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยการปิดใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ

หากต้องการปิดใช้งาน Google Analytics โปรดดาวน์โหลดส่วนเสริมของเบราว์เซอร์สําหรับการปิดใช้งานที่ Google มีให้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้โดย Google ได้ใน นโยบายส่วนบุคคลของ Google

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลของคุณสําหรับ Baidu โปรดไปที่หน้า การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Baidu

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Baidu เก็บและรักษาข้อมูลของคุณได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Baidu

การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม

เราอาจใช้บริการของบริษัทบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (หรือที่เรียกว่า "การโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย" "รีมาร์เก็ตติ้ง" หรือ "การโฆษณาตามพฤติกรรม") หากเราทําเช่นนั้น บริษัท โฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรารวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของคุณและจัดหาโฆษณาที่กําหนดเป้าหมายให้เหมาะกับความสนใจและความชอบของคุณ ซึ่งหมายความว่าโฆษณาของเราอาจปรากฏบนเว็บไซต์ที่เข้าร่วมตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ เราอาจใช้และอนุญาตให้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามของเราใช้เทคโนโลยีที่ระบุไว้ข้างต้น (ดูหัวข้อ "การวิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สาม") และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

คุณสามารถเลือกที่จะออกจากระบบการเก็บข้อมูลอัตโนมัติโดย Google และ/หรือ Baidu เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณโดยไปที่หน้าการปรับเปลี่ยนโฆษณา ตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ Google และ/หรือ หน้าการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณของ Baidu

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายหรือตามกฎหมายหรือตามกฎหมายที่บังคับใช้

สําหรับผู้ใช้บัญชี ด็อกเตอร์’ส ซีเคร็ท ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากระบบของเรา 10 ปีหลังจากที่คุณแสดงเจตนาอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณหรือหลังจากที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลอื่นใด หากไม่มีการทําธุรกรรมในบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากระบบของเราทันที

เราไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณให้ไว้ขณะทําธุรกรรมกับเราจะใช้เพื่อส่งผลต่อการชําระเงินจากคุณให้กับเราเท่านั้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินบุคคลที่สามซึ่งใช้กลไกการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่างๆ บีดับเบิลยูแอล ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเราอย่างปลอดภัย:

 • ไฟร์วอลล์ สำหรับป้องกันการเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตทางอินเทอร์เน็ต
 • การเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณระหว่างการส่งผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ในกรณีที่เป็นไปได้ โซลูชันป้องกันไวรัสขั้นสูงจะคอยตรวจสอบและปกป้องระบบ บีดับเบิลยูแอล จากการทํางานของซอฟต์แวร์และการโจมตีที่เป็นอันตราย

การติดต่อเรา – การเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้หากความยินยอมถูกเพิกถอนและเราอาจจําเป็นต้องยกเลิกบัญชีที่มีอยู่ของคุณกับเรา

หากคุณต้องการเปลี่ยนความยินยอมของคุณในการรับข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขายจากเราหรือเข้าถึงประวัติการสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถทําได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หากคุณต้องการขอเข้าใช้/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆหรือหากคุณมีข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของเราได้ตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง

เพื่อช่วยเราในการจัดการกับคําขอของคุณ โปรดแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้เราทราบ

อีเมล์: dpo@th.bwlgroup.comนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2022.