ICON
เราจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์ ค้นหา ร้านค้า / ตัวแทนจำหน่ายใกล้ ๆ คุณที่นี่
เราจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์
ค้นหา ร้านค้า / ตัวแทนจำหน่ายใกล้ ๆ คุณที่นี่
DR's Secret logo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ DR's Secret หากคุณยังคงเรียกดู และใช้เว็บไซต์ของเรา คุณได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนด") ที่กำหนดไว้ในที่นี้

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณสามารถเข้าและใช้เว็บไซต์ของเราโดยมีพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณร่วมด้วยเท่านั้น และ เบสท์เวิลด์ ถือว่าการทำธุรกรรมและการสื่อสารทั้งหมดนั้นได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ / ผู้ปกครองของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ DR’s Secret รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก รูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ โลโก้ เครื่องหมายการค้าและรายการดิจิตอลอื่น ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นทรัพย์สินของ เบสท์เวิลด์ หรือผู้ให้บริการเนื้อหาเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งส่วนที่จะทำซ้ำ แสดง เผยแพร่ แก้ไขหรือส่งในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบการดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เบสท์เวิลด์

การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา

คุณได้รับสิทธิ์จำกัด ในการเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์ DR’s Secret เพื่อการใช้งานส่วนตัว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เบสท์เวิลด์ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและ / หรือแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากการดูเป็นการส่วนตัว
  • คุณไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น
  • คุณได้รับสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ เบสท์เวิด์ และไม่นำเสนอ เบสท์เวิลด์ และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือบิดเบือน
  • คุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ด้วยวิธีอัตโนมัติและ / หรือด้วยตนเอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือพิมพ์ให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
  • คุณต้องไม่พยายามแฮ็ก ทำลาย ปิดใช้งานหรือแทรกแซงบริการบนเว็บไซต์ของเรา

บัญชี DR’s Secret ของคุณ

บัญชีจะถูกสร้างให้คุณเมื่อการลงทะเบียนของคุณสำเร็จเรียบร้อย คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับ ความถูกต้องและการเข้าใช้งานและรหัสผ่าน เบสท์เวิลด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการเก็บ การใช้ การเปิดเผยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บไว้กับเรา กรุณาอ่าน นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา

สินค้าและบรรจุภัณฑ์

บางครั้ง เบสท์เวิลด์ อาจแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ / หรือบรรจุภัณฑ์ของเรา เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ DR’s Secret คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์จริงที่คุณได้รับอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากภาพและ / หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา เบสท์เวิลด์ ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแน่นอนตามรูปภาพและ / หรือข้อกำหนดที่กล่าวไว้

ราคา

ราคาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นสกุลเงินบาท (฿/บาท) และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว

เบสท์เวิลด์ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าราคาสินค้าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาบนเว็บไซต์ DR’s Secret นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด เบสท์เวิลด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาในเว็บไซต์ DR’s Secret นั้น ใช้สำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น

ภาษีต่างๆ

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ DR’s Secret คุณยอมรับว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการเรียกเก็บภาษีที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้อาจถูกแยกออกจากหรือรวมอยู่ในยอดรวมการซื้อทั้งหมด ดังนั้นคุณควรอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้รับผิดชอบในประเทศปลายทางการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อใด ๆ

การส่งสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ DR’s Secret อาจมีการคิดค่าจัดส่ง โดยคำนวณจากน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ สถานปลายทางในการจัดส่งและวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจเป็นจริงหรือปริมาตร (ขนาดใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

จะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อใบแจ้งหนี้

บางประเทศมีข้อจำกัดมูลค่ารายวันสำหรับการจัดส่งสินค้านำเข้า ดังนั้น คำสั่งซื้อปริมาณมาก ๆ อาจถูกแบ่งและจัดส่งแยกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะใช้อัตราล่าสุดและอาจแตกต่างกันเป็นครั้งคราว เราจะไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงค่าใช้จ่ายที่แน่นอนล่วงหน้า ขอขอบคุณในความเข้าใจเรื่องนี้ เนื่องจากกฎระเบียบและข้อจำกัดทางธุรกิจ เบสท์เวิลด์ และพันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งอาจไม่สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังทุกประเทศในโลก

ในกรณีที่เป็นไปได้ เบสท์เวิลด์ จะประเมินและแจ้งให้คุณทราบถึงระยะเวลาสำหรับการจัดส่งสินค้าของคุณตามที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ แม้ว่า เบสท์เวิลด์ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งสินค้าของคุณจะไปถึงตรงเวลา แต่ไม่สามารถรับประกันได้ เวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าของคุณยังขึ้นอยู่กับพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ

โดยทั่วไปคำสั่งซื้อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ DR's Secret จะถูกจัดส่งภายใน 2 ถึง 3 วันหลังทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หากคุณไม่ได้รับคำสั่งซื้อภายใน 2 ถึง 3 วันตามเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบและเลือกยกเลิกคำสั่งซื้อพร้อมคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับสินค้าที่ขาดหายไปใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 2 วันเมื่อได้รับคำสั่งซื้อและเราจะจัดเตรียมสินค้าทดแทนให้ตามลำดับ

ความเสี่ยงของการสูญหายและสินค้าถูกยึด

เบสท์เวิลด์ มุ่งมั่น คัดสรร ผู้ให้บริการจัดส่งมืออาชีพที่เชื่อถือได้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับสินค้าในที่สุด เนื่องจากความเสี่ยงของการสูญหายหรือถูกริบ ความเสี่ยงนี้จะถูกโอนเป็นของคุณหลังจากที่ เบสท์เวิลด์ ได้ส่งสินค้าออกไปตามคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ DR’s Secret คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ภายในวันเดียวกัน

คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้เพียงครั้งเดียวสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมด คุณต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณแล้วทำการสั่งซื้อใหม่

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสูงสุด 4% ของยอดรวมการซื้อทั้งหมด

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เมื่อทำการซื้อจากเว็บไซต์ DR's Secret คุณสามารถคืนสินค้าได้หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว หากสินค้าถูกส่งไปอย่างไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิ คุณสามารถคืนสินค้าเพื่อขอเงินคืนได้ หากคุณไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การคืนสินค้าทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เดิม สินค้าที่ไม่มีตำหนิที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและขายได้

เบสท์เวิลด์ จะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า

การคืนเงินใด ๆ ที่ดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ 650 บาท และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเดิม 2-4% คำนวณตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คืนโดยตรง (ยอดรวมของใบแจ้งหนี้)

กระบวนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 15 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ DR’s Secret เนื้อหา รายการที่ดาวน์โหลดได้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายหรือให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์ของเรา มีให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น เบสท์เวิลด์ จะไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาก่อนหน้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะ เบสท์เวิลด์ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราและสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของเรา เนื้อหา รายการที่ดาวน์โหลดได้ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายให้คุณผ่านทางเว็บไซต์ ของเรา

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากธรรมชาติของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตบางรายการอาจขัดข้อง สัญญาณที่ไม่ชัดเจน สัญญาณที่ล่าช้าและการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เบสท์เวิลด์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติในการสื่อสารที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่อาจส่งผลกระทบกับความถูกต้องหรือช่วงเวลาที่คุณส่งข้อความหรือธุรกรรมนั้น ๆ การส่งธุรกรรม แบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องรับทราบเงื่อนไขและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีการสื่อสารนี้

กฎหมายที่บังคับใช้

ในการใช้เว็บไซต์ DR’s Secret คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้างต้นอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เว็บไซต์ของเราดำเนินงานอยู่ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ DR’s Secret จะได้รับการแก้ไขโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีให้เลือก จะได้รับการแก้ไขโดยศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับในที่สุด

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เบสท์เวิลด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไขหรือยุติแง่มุมใด ๆ เนื้อหาหรือคุณลักษณะของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆแก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2565